Ιερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου
  • name
  • name
  • name

Ο ΝΕΟΣ ΝΑΟΣ

Ο Νέος Ναός

            Ἡ αὔξηση τῶν μελῶν τῆς ἀδελφότητας καί τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τό ἐξωτερικό, κατέδειξαν ἐπιτακτική τήν ἀπό ἐτῶν ἀνάγκη ἀνεγέρσεως ἑνός νέου μεγαλύτερου Ναοῦ, κατά μία συμπτωματική, ἀξιοθαύμαστη ὅμως παραλληλία μέ ὅ,τι συνέβη στήν Ἱ.Μ. Ὁσίου Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους στό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνα, ὅπου ἀνεγέρθηκε ἐπίσης δεύτερος μεγαλύτερος Ναός.

            Ἔτσι, τόν Ἰούνιο τοῦ 1999 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεώς Του πού παρεῖχε μεγάλη τιμή καί ἐξαιρετική εὐλογία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο, θεμελίωσε ἐντός τοῦ νέου περιβόλου τῆς Μονῆς τόν ὁραματιζόμενο μνημειακοῦ χαρακτήρα Ναό. 

            Γιά 13 χρόνια, ἀνατολικά ἀπό τό νεόκτιστο ἐξωτερικό ἀρχονταρίκι κτιζόταν μέ πιστότητα στήν Βυζαντινή ναοδομία χωρίς τήν χρήση σύγχρονων  οἰκοδομικῶν ὑλικῶν καί τεχνικῶν μεθόδων, τό νέο Καθολικό (Ναός) τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀπό μία πρωτότυπη ὁμάδα ἐργατῶν πού ἀργότερα ἐνισχύθηκε μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀρωγή τών ἐθελοντῶν φίλων τοῦ Ἱ.Ἡσυχαστηρίου, ἀνθρώπων σεβομένων τόν Θεό καί ἀγαπώντων τόν Ἅγιο Ἰωάννη, πάντα μέ τήν ἀκούραστη συμμετοχή καί τούς κόπους τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί τῶν Ξενοφωντινῶν 

             Κατά τόν διακεκριμένο καί πολιό Καθηγητή Ν.Κ. Μουτσόπουλο, ὁ ρυθμός πού ἀκολουθήθηκε εἶναι μία «ἀνθολογία ἀπό τόν παράδεισο (κῆπο) τῆς Βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς 

            Ἀποτελεῖ σύνθεση δύο κατά βάση ρυθμῶν: τοῦ Σταυροειδοῦς μετά τρούλου ἐγγεγραμένου σέ τετράγωνο, καί τοῦ Βασιλικοῦ.

 

            Σήμερα, μέ τήν χάρη καί τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ, τό ἔργο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἐγκαινιαστεῖ ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο πού καί πάλι τό 

            Ὁ σεβαστός Γέροντας, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἱ.Ἡσυχαστηρίου εὐγνωμονοῦν τόν Θεό γιά τήν ἄφατη φιλανθρωπία καί εὐλογία Του, εὐχαριστοῦν ὅλους τούς εὐλαβεῖς καί εὐγενεῖς εὐεργέτες καί ἀρωγούς στό ἔργο τοῦτο τό ὁποῖο ἐπιτελέστηκε γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐξαγιασμό ὅλων μας, καί περιμένουν μέ ἀγάπη Χριστοῦ τούς προσκυνητές πού ἐπιθυμοῦν νά ξεκουραστοῦν ὑπό τίς πτέρυγες τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στό μοναστήρι του, στό Ἀκριτοχώρι Σιδηρο-κάστρου (Νομός Σερρῶν).