Ιερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου
  • name
  • name
  • name
Ο Νέος Ναός

Ο Νέος Ναός

Ιστορία και φωτογραφικό υλικό του νέου ναού

Read more
Ξενάγηση

Ξενάγηση

Ξενάγηση στὸν νέο Ἱ. Ναό

Read more
Ζωή - Λατρεία

Ζωή - Λατρεία

Η καθημερινή λατρευτική ζωή των Μοναχών στο μοναστήρι

Read more
 
Τοποθεσία

Τοποθεσία

Στήν ἀκριτική καί ἱστορική Μητρόπολη τοῦ Σιδηροκάστρου, στίς παρυφές τῆς μεγαλοπρεποῦς ὀροσειρᾶς Κερκίνης (Μπέλες), στήν ἔνδοξη γῆ τῆς Μακεδονίας, ὅπου χρόνους πολλούς ἔχυσαν τό αἷμα τους οἱ Βυζαντινοί καί οἱ ἔνδοξοι Μακεδονομάχοι γιά νά τήν ὑπερασπίσουν,• 20 χιλιόμετρα ἀπό τό Σιδηρόκαστρο, βρίσκεται τό ὄμορφο χωριό Ἀκριτοχώρι. Στά πόδια του, ὁ Σερραϊκός κάμπος πού ἀρδεύεται ἀπό τόν Στρυμώνα καί ἡ λίμνη Κερκίνη, περίφημος ὑδροβιότοπος.

 
Τοποθεσία

«Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα» ἀναφωνεῖς ἀτενίζοντας τό τοπίο. Ἡ τεχνητή λίμνη τῆς Κερκίνης πλημμυρίζει τήν ἄνοιξη ἀπό τά νερά τοῦ Στρυμώνα· ἐδῶ τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώνουν σέ μεγάλη ποικιλία καί ὀμορφιά, καί στά γαλήνια νερά της καθρεπτίζονται τά καταπράσινα βουνά, πού τήν περιβάλλουν στοργικά, σάν νά θέλουν νά προσκυνήσουν τήν μεγαλοπρέπειά της.    

Σ’ αὐτή λοιπόν τήν σεμνή, ἐρημική καί πανέμορφη, ἐπί γῆς τοποθεσία διάλεξε ἡ φιλέρημος τρυγών, ὁ Μέγας Βαπτιστής, νά οἰκοδομήσει τό κατοικητήριό του.